مقالات آموزش برنامه نویسی | مسترپای

مقالات برنامه نویسی

تبدیل متن به ASCII با پایتون
2

محمدصدرا عبدالعلی زاده

1401/03/13


تبدیل متن به ASCII با پایتون

pyscript در پایتون | اجرا پایتون در وب!
2

عرفان سلیمی

1401/03/11


pyscript در پایتون | اجرا پایتون در وب!

کتابخانه os در پایتون
3

عرفان سلیمی

1401/04/11


کتابخانه os در پایتون

تغییر رنگ متن خروجی پایتون
2

علی سلیمی

1400/11/20


تغییر رنگ متن خروجی پایتون

آموزش دیباگ با pdb در پایتون
2

محمدصدرا عبدالعلی زاده

1401/03/16


آموزش دیباگ با pdb در پایتون

نتایج و پاسخ مسابقه پایتون 1| سطح ساده
2

علی سلیمی

1401/04/01


نتایج و پاسخ مسابقه پایتون 1| سطح ساده

ک‌م‌م و ب‌م‌م در پایتون
2

علی سلیمی

1401/03/11


ک‌م‌م و ب‌م‌م در پایتون

کتابخانه Random در پایتون
3

سیدامیرحسین آقاسیدرضای دولابی

1401/03/14


کتابخانه Random در پایتون

کتابخانه math پایتون
3

محمدصدرا عبدالعلی زاده

1401/03/13


کتابخانه math پایتون

چگونه کدهای بهتری بنویسیم؟!
2

علی سلیمی

1401/03/12


چگونه کدهای بهتری بنویسیم؟!

ویرایش ویدیو با پایتون
3

محمدصدرا عبدالعلی زاده

1401/04/06


ویرایش ویدیو با پایتون

چند برنامه جالب و کاربردی با پایتون!
3

عرفان سلیمی

1400/11/19


چند برنامه جالب و کاربردی با پایتون!


1/4