مقالات آموزش برنامه نویسی | مسترپای

مقالات برنامه نویسی

کار با pdf در پایتون
4

عرفان سلیمی

1401/05/09


کار با pdf در پایتون

کتابخانه os در پایتون
3

عرفان سلیمی

1401/04/11


کتابخانه os در پایتون

ویرایش ویدیو با پایتون
3

محمدصدرا عبدالعلی زاده

1401/04/06


ویرایش ویدیو با پایتون

نتایج و پاسخ مسابقه پایتون 1| سطح سخت
3

علی سلیمی

1401/04/03


نتایج و پاسخ مسابقه پایتون 1| سطح سخت

نتایج و پاسخ مسابقه پایتون 1| سطح ساده
2

علی سلیمی

1401/04/01


نتایج و پاسخ مسابقه پایتون 1| سطح ساده

آموزش دیباگ با pdb در پایتون
2

محمدصدرا عبدالعلی زاده

1401/03/16


آموزش دیباگ با pdb در پایتون

ساخت QRcode با پایتون
3

محمدصدرا عبدالعلی زاده

1401/03/14


ساخت QRcode با پایتون

کتابخانه Random در پایتون
3

سیدامیرحسین آقاسیدرضای دولابی

1401/03/14


کتابخانه Random در پایتون

کتابخانه keyboard پایتون | کنترل کیبورد
2

عرفان سلیمی

1401/03/13


کتابخانه keyboard پایتون | کنترل کیبورد

تبدیل متن به ASCII با پایتون
2

محمدصدرا عبدالعلی زاده

1401/03/13


تبدیل متن به ASCII با پایتون

کتابخانه math پایتون
3

محمدصدرا عبدالعلی زاده

1401/03/13


کتابخانه math پایتون

کتابخانه FuzzyWuzzy در پایتون
1

علی سلیمی

1401/03/12


کتابخانه FuzzyWuzzy در پایتون


1/4