سوالات برنامه نویسی | مسترپای

سوالات برنامه نویسی

شناسه نام سوال تعداد جواب های صحیح درجه سختی دسته بندی حل شده
43 فیلم ببینیم 🎥🎬 0 ساده تحلیل داده _
42 عدد گرایی! 0 سخت الگوریتمی _
41 مثلث اعداد 0 متوسط الگوریتمی _
40 اعداد کامل 1 ساده الگوریتمی _
39 شاخص توده بدنی ؟! 1 ساده الگوریتمی _
38 مرتب‌سازی عجیب و غریب! 0 ساده الگوریتمی _
37 رشته افسانه‌ای 1 متوسط الگوریتمی _
36 مجموع دنباله 0 ساده ریاضی _
35 عدد خوب 1 متوسط الگوریتمی _
34 تخفیف متوالی :) 0 ساده الگوریتمی _
33 کمترین اسکناس 0 ساده الگوریتمی _
32 قدرت ارقام 5 ساده الگوریتمی _

برترین‌ها

نام امتیاز
محمدهادی ستارزاده 3
علی سلیمی 2
عرفان سلیمی 2
زینب محمودیان 1
سیدامیرحسین آقاسیدرضای دولابی 1
مشاهده جدول امتیازات