مسابقات برنامه نویسی پایتون | مسترپای

مسابقات برنامه نویسی فعال

# عنوان سطح مسابقه زمان شروع شرکت کنندگان


مسابقات برنامه نویسی برگزار شده

# عنوان سطح مسابقه زمان شروع شرکت کنندگان
1

مسابقه پایتون شماره 2

متوسط 1401/04/26 17:00 13 نفر
2

مسابقه پایتون شماره 1 - سخت

متوسط 1401/04/02 10:00 23 نفر
3

مسابقه پایتون شماره 1 - ساده

ساده 1401/04/01 10:00 19 نفر
4

کاپ رمضان 1401

ساده 1401/02/12 15:00 44 نفر
5

مسابقه 010111

متوسط 1401/01/11 10:00 12 نفر
مسابقه برنامه نویسی

مسابقات برنامه نویسی پایتون

با شرکت در مسابقات برنامه نویسی، میتونی خودت رو محک بزنی و به بقیه، مهارتت رو نشون بدی
برای قوی تر شدن در حل مسائل، میتونی سوالات برنامه نویسی مون رو حل کنی و در دوره ها شرکت کنی :)


تمرینات برنامه نویسی
دوره های برنامه نویسی