مسترپای | قدرت ارقام

قدرت ارقام

5 حل برای این سوال 16 تعداد تلاش برای این سوال

تابعی بنویسید که در ورودی رشته ای رو که از اعداد 0 تا 9 ساخته شده دریافت کنه و رشته ای رو برگردونه که هر رقم چندین بار برابر مقدار اون تکرار بشه.

برای درک بهتر، به مثال ها توجه کنید:

ورودی:

"321"

خروجی:

"333221"

 

ورودی:

"000"

خروجی:

""

نام تابع رو numbers_power بذارید