مسترپای | مثلث اعداد

مثلث اعداد

0 حل برای این سوال 0 تعداد تلاش برای این سوال

توی این سوال قراره که مثلث بسازیم 😶🤔

عددی به شما میدیم. شما باید برای هر عدد، الگویی مثل الگوی زیر نمایش بدین.

*
*1*
*121*
*12321*
*121*
*1*
*

مثال بالا، مربوط به عدد 3 هست.

برای رفتن به خط بعد از n\ استفاده کنید!

نام تابع: triangle

ورودی و خروجی

در پارامتر های تابع به شما یک عدد داده میشه و در خروجی هم شما باید یک string رو return کنید.

 

یک نمونه مثال دیگه هم در زیر میبینیم:

>>> triangle(2)
"*\n*1*\n*121*\n*1*\n*"