مسترپای | عدد خوب

عدد خوب

1 حل برای این سوال 1 تعداد تلاش برای این سوال

عدد خوب(توی این سوال) به عددی گفته میشه که با بدست آوردن "جمع مربعات ارقام" در یک یا چند مرحله به عدد 1 برسیم.

 

ورودی و خروجی

شما باید با دریافت یک عدد، اگر عدد خوب بود عبارت True و اگر نبود، عبارت False رو return کنید.

نام تابع: good_number

مثال)

>>> good_number(7)
True

چون 7 یک رقمی هست، اون رو به توان 2 میرسونیم که میشه 49. 49 شامل ارقام 4 و 9 هست. بنابراین جمع مربعات 4 و 9 هم حساب میکنیم که میشه 97. همین کار رو اگه 2 مرحله دیگه انجام بدیم، به عدد 10 میرسم که جمع مربعات عدد 10، 1 میشه. بنابراین 7 یک عدد خوب هست