مسترپای | تخفیف متوالی :)

تخفیف متوالی :)

0 حل برای این سوال 0 تعداد تلاش برای این سوال

توی این سوال، شما قراره با دریافت یک قیمت و لیستی از تخفیف ها، قیمت بعد از تخفیف رو محاسبه کنید

دقت کنید که ترتیب تخفیف ها اهمیت داره!

 

ورودی و خروجی

به عنوان پارامتر های تابع، ابتدا یک عدد(قیمت اولیه) سپس یک لیست که تخفیف ها هستند داده میشه. قیمت نهایی رو باید return کنید(به صورت عدد صحیح)

نام تابع: calc_price

مثال)

>>> calc_price(100, [50, 20])
40

در این مثال، ابتدا 50 درصد تخفیف برای 100 در نظر میگیریم که میشه 50، و حالا برای 50، 20درصد تخفیف محاسبه میکنیم که برابر 40 میشود.