مسابقه پایتون شماره 2 | مسترپای
مسابقه پایتون شماره 2

مسابقه پایتون شماره 2


مسابقه برنامه نویسی

مانده تا پایان مسابقه

زمان شروع:1401/04/26 17:00
زمان پایان:1401/04/26 23:00
شرکت برگزار کننده:مسترپای
تعداد سوالات:7
سطح مسابقه: متوسط
شرکت کنندگان:13 نفر
نوع سوالات:algorithmic