مسابقه پایتون شماره 1 - سخت | مسترپای
مسابقه پایتون شماره 1 - سخت

مسابقه پایتون شماره 1 - سخت


مسابقه برنامه نویسی

مانده تا پایان مسابقه

زمان شروع:1401/04/02 10:00
زمان پایان:1401/04/02 13:00
شرکت برگزار کننده:مسترپای
تعداد سوالات:5
سطح مسابقه: متوسط
شرکت کنندگان:23 نفر
نوع سوالات:algorithmic