مسابقه پایتون شماره 1 - ساده | مسترپای
مسابقه پایتون شماره 1 - ساده

مسابقه پایتون شماره 1 - ساده


مسابقه برنامه نویسی

مانده تا پایان مسابقه

زمان شروع:1401/04/01 10:00
زمان پایان:1401/04/01 13:00
شرکت برگزار کننده:مسترپای
تعداد سوالات:5
سطح مسابقه: ساده
شرکت کنندگان:19 نفر
نوع سوالات:algorithmic