کاپ رمضان 1401 | مسترپای
کاپ رمضان 1401

کاپ رمضان 1401


مسابقه برنامه نویسی

مانده تا پایان مسابقه

زمان شروع:1401/02/12 15:00
زمان پایان:1401/02/12 23:00
شرکت برگزار کننده:دبیرستان علامه حلی4
تعداد سوالات:11
سطح مسابقه: ساده
شرکت کنندگان:44 نفر
نوع سوالات:algorithmic