پاسخ سوالات مسابقه کاپ رمضان 1401 | مسترپای

پاسخ سوالات مسابقه کاپ رمضان 1401

مدت زمان مطالعه: 20 دقیقه آخرین ویرایش در: 01/02/19 16:41


سلام. توی این مقاله قراره که سوالات کاپ رمضان رو با هم حل کنیم.

 

سوال اول) مدرسان حلی!

input()
print("helli4")

 

سوال دوم) صحت کدملی

n = input()
control = int(n[-1])
n = n[0:-1]

if len(n) == 9:
  s = 10
  m = []
  for i in n:
    m.append(int(i)*s)
    s -= 1

  r = sum(m) / 11
  if r < 2 and control == sum(m) % 11:
    print("Yes")
  elif control == 11 - sum(m) % 11:
    print("Yes")
  else: print("No")
else: print("No")

 

سوال سوم) رشوه🤫

n = int(input())
panjahi = n//50
dahi = (n-panjahi*50)//10
panji = (n-(panjahi*50+dahi*10))//5
hezari = (n-(panjahi*50+dahi*10+panji*5))
print(panjahi+dahi+panji+hezari)

 

سوال چهارم) آزمون1

a = [i for i in input()]
s = sum([int(i) for i in a])
while len(str(s)) != 1:
  s = sum([int(i) for i in str(s)])
print(s)

 

سوال پنجم) آزمون2

def avval(n):
  s = 0
  for i in range(2, n):
    if n % i == 0:
      s += 1
  if s == 0:
    return True
  return False

n = int(input())
i = 0
if n <= 0:
  print(2)
else:
  while True:
    i += 1
    if avval(n + i):
      print(n+i)
      break
    else:
      if avval(n - i):
        print(n - i)
        break

 

سوال ششم) آزمون3

h = s // 3600
s_ = s - h*3600
m = s_ // 60
s_ = s_ - m*60
print(f"{h}h {m}m {s_}s")

 

سوال هفتم) نامه

result, n = "", input()
for i in n:
  if i != "=":
    result += i
  else: result = result[:-1]
print(result)

 

سوال هشتم) بازم آزمون

A = input()
C = 0
for i in A:
	B = 1
	for j in range(1,int(i)+1):
		B *= j
	C += B

if (int(A) == C):
	print("Yes")
else:
	print("No")

 

سوال نهم) تلفظ

A = input()
sum_ = 0

list = ["a", "o", "u", "i", "e"]

for i in A:
	if (i in list):
		sum_ += 1

print(2**sum_)

 

سوال دهم) وصال

from math import lcm
n = list(map(int, input().split()))
lcm_ = 1
for i in range(len(n)):
  lcm_ = lcm(lcm_, n[i])
print((lcm_%30)+1)

 

سوال یازدهم) بای :(

def move(n, max_, files):
  result = []
  files = sorted(files)[::-1]

  for i in range(len(files)):
    e = False
    result.append([])
    for j in range(len(files)):
      if files[i] + sum(result[j]) <= max_:
        result[j].append(files[i])
        e = True
        break
    if not e:
      result.append([files[i]])
  k = 0
  for i in result:
    if len(i) > 0:
      k+=1 
  return k

 

اگه توی هر سوال، مشکلی داشتید یا راه حل دیگه ای داشتید که دوست داشتید بیان کنید، حتما با ما در میون بزارید!3
user نوشته شده توسط عرفان سلیمی برنامه نویس پایتون. یک از توسعه دهندگان مسترپای :)


دیدگاه


برای ثبت دیدگاه، وارد شوید