کتابخانه os در پایتون | مسترپای

کتابخانه os در پایتون

مدت زمان مطالعه: 10 دقیقه آخرین ویرایش در: 01/05/11 13:10


توی پایتون برای تعامل با سیستم عامل، معمولا از ماژول os(مخفف Operating system) استفاده میکنیم. برای آشنایی با این کتابخانه جذاب، با ادامه مقاله همراه باشین!

کار با سیستم عامل در پایتون os

کار با سیستم عامل در پایتون

os به طور پیشفرض توی پایتون هست بنابراین نیازی به نصب نداره. پس اول از همه os رو ایمپورت میکنیم:

>>> import os

 

environ

با استفاده از environ، یک دیکشنری برگردونده میشه که میتونیم به متغیر های محیطی سیستم عامل، مثل username، محل فایل های ویندوز، مسیر پوشه App Data، زبان و ... دست پیدا کنیم

>>> print(os.environ)

 

getcwd()

با فراخوانی این تابع، مسیر دایرکتوری حال حاضر رو برمیگردونه:

>>> print(os.getcwd())
'C:\\Users\\Mrpy'

 

chdir(path)

با اسنفاده از تابع chdir(مخفف change directory) میتونیم مسیر دایرکتوری رو تغییر بدیم:

>>> print(os.getcwd())
'C:\\Users\\Mrpy'
>>> os.chdir("Downloads")
>>> print(os.getcwd())
'C:\\Users\\Mrpy\\Downloads'

 

listdir(path)

با استفاده از این تابع، میتونیم به تمام محتویات داخل دایرکتوری مدنظر(به طور پیشفرض، دایرکتوری جاری) به صورت لیست، دسترسی داشته باشیم:

>>> print(os.getcwd())
'C:\\Users\\Mrpy\\Downloads'
>>> print(os.listdir())
['download_image.png']
>>> print(os.listdir('path'))
['text.txt', 'my-image.jpg']

 

mkdir(path)

یک دایرکتوری با نام مقدار پارامتر path میسازه:

>>> print(os.listdir())
['download_image.png']
>>> os.mkdir("New folder")
>>> print(os.listdir())
['download_image.png', 'New folder']

 

access(path, mode)

با استفاده از این تابع میتونیم بفهمیم پایتون به دایرکتوری مدنظر دسترسی داره یا خیر؟

برای پارامتر mode میتونیم 4 مقدار بگیم که میزان دسترسی رو مشخص میکنه:

os.F_OK: وجود داشتن فایل

os.R_OK: دیدن فایل

os.W_OK: نوشتن فایل

os.X_OK: اجرا کردن فایل

>>> print(os.access("1.mp3", os.R_OK))
True

 

open(file, flags[, mode])

با این تابع میتونیم فایل ها رو باز کنیم. همچنین برای پارامتر flags میتونیم مقادیر زیر رو بدیم:

os.O_RDONLY: فقط برای خواندن

os.O_WRONLY: فقط برای نوشتن

os.O_RDWR: برای خواندن و نوشتن

os.O_NONBLOCK: در حالت باز مسدود نشه

os.O_APPEND: به مقدار قبلی، اضافه بشه

os.O_CREAT: در صورت نبود فایل ایجاد کنه

os.O_TRUNC: حجم فایل رو 0 کنه

os.O_EXCL: خطا در صورت وجود فایل

و ...

>>> file = os.open("text.txt", os.O_RDWR|os.O_CREAT)
>>> os.write(fd, "mrpy.ir :)")
>>> os.close(file)

 

remove(path)

برای حذف فایل از این تابع استفاده میکنیم(دقت کنید ممکنه به PermissionError بخورین):

>>> os.mkdir('test')
>>> os.chdir('test')
>>> os.mkdir('1.txt')
>>> os.listdir()
['1.txt']
>>> os.remove('1.txt')
>>> os.listdir()
[]

 

rename(src, dst)

برای تغییر نام یک فایلاز تابع rename استفاده میکنیم. پارامتر اول، نام فعلی دایرکتوری و پارامتر بعدی، نام جدید اون هست:

>>> os.mkdir('1.txt')
>>> os.listdir()
['1.txt']
>>> os.rename('1.txt', '2.txt')
>>> os.listdir()
['2.txt']

 

system(command)

با این تابع میتونیم کامند های cmd رو در پایتون اجرا کنیم!

>>> o.system("date")
The current date is: Sat 07/02/2022

 3
user نوشته شده توسط عرفان سلیمی برنامه نویس پایتون. یکی از توسعه دهندگان مسترپای :)


دیدگاه


برای ثبت دیدگاه، وارد شوید